In en om Losser werden al eeuwenlang stenen gebakken. Hetzelfde gold vermoedelijk voor de plek waar nu De Werklust staat. We weten echter niet precies sinds wanneer hier steenbakkers werkzaam waren. Wel is bekend dat in 1895 een aantal mannen op dit perceel een veldoven bouwde. In 1898 werd de N.V. steen- en pannenfabriek Werklust opgericht.  Begin twintigste eeuw kwam het bedrijf in handen van de Duitse steenfabrikant Lindenbaum uit Gronau. Hij verkocht in 1923 het bedrijf aan de gebroeders Osse die de belangrijkste innovaties in het bedrijf doorvoerden en ook hun naam aan de hier vervaardigde steen gaven: de Osse-steen.

De nabijheid van de kleigroeve was de belangrijkste reden voor de vestiging van De Werklust op deze plek. Dat is karakteristiek voor de vroeg-industriële steenfabrieken. De hedendaagse steenfabrieken vestigen zich niet meer in de buurt van de grondstof, noch in de buurt van het afzetgebied, maar nabij goede (wegen)infrastructuur.

In vergelijking met andere hedendaagse steenfabrieken was De Werklust geen kapitaalintensief bedrijf, maar daarentegen wel arbeidsintensief. Er werkten, afhankelijk van het seizoen, circa tien personen. In april, of zo gauw de vorst uit de grond was verdwenen, begonnen zij met het afgraven van de klei en het vormen van de stenen. Dit ging door tot eind oktober. In de winter werden de inmiddels aan de lucht gedroogde stenen in de ringoven gebakken.

De belangrijkste productiemiddelen waren het smalspoor met de diesellocomotief en kipkarren, de mengmachine, de strengpers en de ringoven. Hun illustratieve waarde in combinatie met de aanwezige kennis van historische productieprocessen, geven het bedrijf zijn cultuurhistorische waarde.

1895

Steenproductie in Losser begint in veldovens. Een techniek die zelfs in de Bijbel en bij de Romeinen al bekend was!

De steenfabriek wordt overgenomen door de Duitse steenfabrikant Lindenbaum. Een door stoom aangedreven steenpers wordt geïnstalleerd ter verbetering van het productieproces. De (stoom)machinekamer en watertoren worden gebouwd.

1910

1923

De gebroeders Osse nemen de steenfabriek over tijdens de Duitse ‘hyper inflatie’.

De huidige ringoven met schoorsteen werd gebouwd.

1928

1933

De eerste graafmachine werd verworven en maakte een eind aan de zware handenarbeid.

Ingenieus kabelsysteem wordt geïnstalleerd voor het transport van de ‘groenlingen’ (gevormde, ongebakken stenen) naar de droogloodsen.

1935

1985

De gebroeders Osse dragen het bedrijf over.

De huidige diesellocomotief (DIEMA DS20) wordt aangeschaft en in gebruik genomen.

1989

1998

Steenfabricage stopt definitief.