Waarom een steenfabriek op deze plek in het Twentse Losser? Dat heeft alles te maken met een flinke (Eocene-)afzetting van keileem en zwerfstenen tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (11.000 jaar geleden), in het dal van de Ossé. De keileem bleek bijzonder geschikt voor de fabricage van bakstenen.

Het maken van stenen is seizoenarbeid. Zodra de vorst uit de grond was verdwenen, begonnen de arbeiders van de steenfabriek met het afgraven van keileem uit de nabij gelegen keileemgroeve De Ossé. Middels een diesellocomotief (sinds 1989 is dat de DIEMA DS20 uit 1955) en lorries werd de grondstof naar de vormloods getransporteerd.

Vandaag de dag is een ritje over het smalspoor rond de leemgroeve nog steeds mogelijk!

Eocene vondsten bij Wonderrijck Twente

De collectie van Wonderrijck Twente bevat diverse vondsten uit de Eocene-periode! Een van de topstukken van het museum betreft de ‘Schildpad van Losser’, te bewonderen in de Oertijdzaal van het musuem.

Het gaat hierbij om een fragment van een fossiele zeeschildpad, circa 40 miljoen jaar oud. Zichtbaar zijn delen van het rugschild. Het fossiel is gevonden in de leemgroeve van Steenfabriek de Werklust!